Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Uute õpilaste vastuvõtt Trüki

Tallinna Reaalkooli vastuvõtu kord ja uute õpilaste vastuvõtt

 1. Üldsätted
 2. Vastuvõtt 1. klassi
  2015. - 2016. õa on klassid komplekteeritud.
  2016. - 2017. õa I klasside kooliküpsusuuring toimub 13.-14.02.2016. Täpsem info
 3. Vastuvõtt 7. klassi
  2015. - 2016. õa on klassid komplekteeritud.
  2016. - 2017. õppeaasta katsed toimuvad laupäeval, 19. märtsil 2016. Täpsem info
  Sisseastumistestide tulemusi vaata kooli infosüsteemist. Vestlused toimuvad 28.-30.03.2016
  Klass on komlekteeritud. Dokumentide vastuvõtt 09.06.2016
 4. Vastuvõtt 10. klassi

  2015. - 2016. õa on 10. klassid komplekteeritud.
  2016. - 2017. õppeaasta katsed toimuvad laupäeval, 19. märtsil 2016. Täpsem info

 5. Vastuvõtt 2.−6. ja 8.−9. ning 11.−12. klassi
  2015.-2016. õa on II - VI, VIII ja IX klassid komplekteeritud.
  2016. - 2017. õppeaastaks toimub täiendav vastuvõtt 5. ja 11. klassi. Testid toimuvad 9. juunil 2016. Täpsem info
 6. Tallinna Reaalkooli vastuvõtu korra muutmine
Uuendatud 17.05.2016 20:48
 

KP suvi

Ilusat suve! Kohtume
1. septembril!

targalt-internetis-logo

elf