Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Õpilaste arv koolis Trüki

Seisuga 01.09.2015 õpib Tallinna Reaalkoolis 2015.-2016. õppeaastal 963 õpilast, sealhulgas

I kooliastmes (I - III klassini)

-

173 õpilast, sh 83 tüdrukut ja 90 poissi;

II koolistmes (IV - VI klassini)

-

174 õpilast, sh 65 tüdrukut ja 109 poissi;

III koolistmes (VII - IX klassini)

-

283 õpilast, sh 132 tüdrukut ja 151 poissi;

gümnaasiumis (X - XII klassini)

-

333 õpilast, sh 149 tüdrukut ja 184 poissi.

Klassikomplekte on 30: I - VI klassini on kaks paralleelklassi, peale VI klassi avame ühe VII klassi lisaks ja seega on VII - XII kolm paralleelklassi.

Uuendatud 22.09.2015 20:59
 

KP suvi

Ilusat suve! Kohtume
1. septembril!

targalt-internetis-logo

elf