Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Üleskutse vilistlastele Trüki
29.06.2016 20:27

Reaalkooli 135. sünnipäevakontserdiks, mis toimub 1.oktoobril 2016 kell 15.00 Estonia kontserdisaalis, kutsutakse taas kokku suur vilistlaskoor. Oma soovist osaleda ja edasise info saamiseks palun koorilauljatel saata kiri aadressile E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
Palun informeerida ka lauljatest lennukaaslasi ja teisi reaalikaid, kellega omate sidet.

Uuendatud 19.07.2016 12:51
 

KP suvi

Ilusat suve! Kohtume
1. septembril!

targalt-internetis-logo

elf